Saturday, 18 August, 2018, 4:38 +0400 Armenian English

Զվարթնոց Հենդլինգ


ՙԶվարթնոց հենդլինգ՚ առաջնակարգ ընկերություն է, որը մատուցում է վերգետնյա սպասարկման և հաշվառման բարձրորակ ծառայություններ: Ըկերությունը համալրված է արդիական համակարգերով և սարքավորումներով, ինչպես նաև երիտասարդ և վերապատրաստված անձնակազմով:

Մենք ունենք աշխատանքային ակտիվ մասնակցության քաղաքականություն` ուղղված մարդկային ռեսուրսների զարգացմանը, կազմակերպվում են ներածական դասընթացներ և շարունակական վերապատրաստում:

ՙԱրմենիա՚ միջազգային օդանավակայաններ՚ ՓԲԸ-ը հավասար հնարավորություններ ընձեռող գործատու է և օրենքով պաշտպանված որևէ կարգավիճակի կամ առանձնահատկության հիման վրա խտրականություն չի դնում: Սույն կայքում տեղակայված ոչ մի տեղեկատվություն իրենից աշխատանքի խոստում կամ առաջարկ չի ներկայացնում: