Friday, 24 November, 2017, 13:06 +0400 Armenian English

՞Արմենիա՞ Միջազգային Օդանավակայաններ՞ ՓԲԸ կարիքների համար վառելիքի ձեռքբերման մրցույթի հայտարարություն”