Ուղևորային համալիրի դիմաց տեղակայված է 600 մեքենայի կանգառման հնարավորություն ունեցող անվտանգ, ծածկապատ ավտոկանգառը: 

Կայանման վճարները հետևյալն են.

  • Առաջին 10 րոպեն - անվճար
  • Այնուհետև յուրաքանչյուր ժամվա վճար ավտոմեքենաների համար - 500 ՀՀ դրամ
  • Ավտոմեքենաների օրավարձ - 2.000 ՀՀ դրամ
  • Միկրո ավտոբուսների 1 անգամյա մուտքի վճար - 2.000 ՀՀ դրամ
  • Ավտոբուսների 1 անգամյա մուտքի վճար - 3.000 ՀՀ դրամ
 
«Երկար կայանում» ծառայություն
Ավտոմեքենան կայանելով 5 օրից մինչև 30 օր (30-րդ օրը ներառյալ)՝ կգանձվի ընդամենը 10.000 դրամ: Ծառայությունը չի տարածվում ավտոբուսների և միկրոավտոբուսների վրա:

Վճարումները կատարվում են ինչպես կանխիկ, այնպես էլ անկանխիկ` քարտի միջոցով: