«Արմենիա» Միջազգային Օդանավակայաններ» ՓԲԸ-ի գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգ 

 

 

Մրցույթ Հայտարարության ամսաթիվ Ավարտի ամսաթիվ  Կարգավիճակ

«Արմենիա» Միջազգային Օդանավակայաններ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար HPE սերվերների, տվյալների պահպանման համակարգի և պահուստավորման համակարգի ձեռքբերման նպատակով անցկացվող մրցույթ

28.09.2021  18.10.2021  Ավարտված 

«Արմենիա» Միջազգային Օդանավակայններ» ՓԲԸ-ի կողմից Երևանի Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանի և գույքի ապահովագրության ձեռքբերման նպատակով անցկացվող մրցույթ

24.09.2021 04.10.2021 Ավարտված 

 

«Արմենիա» Միջազգային Օդանավակայաններ» ՓԲԸ-ի կողմից բժշկական ապահովագրության ձեռքբերման նպատակով անցկացվող մրցույթ

 

17.08.2021 26.08.2021 Ավարտված 

«Արմենիա» Միջազգային Օդանավակայաններ» ՓԲԸ -ի կարիքների համար JET A-1 ավիացիոն վառելիքի ձեռքբերման նպատակով անցկացվող մրցույթ

27.04.2021 17.05.2021 Ավարտված 

 

«Արմենիա» Միջազգային Օդանավակայաններ» ՓԲԸ-ի կողմից «Շիրակ» օդանավակայանի վազքուղու վերակառուցման աշխատանքների իրականացման նպատակով ացկացվող մրցույթ

19.04.2021   05.05.2021 Ավարտված 

 

«Արմենիա» Միջազգային Օդանավակայաններ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար դիզելային և ավտոմոբիլային վառելիքի ձեռքբերման նպատակով անցկացվող մրցույթ

 

28.12.2020 18.01.2021 Ավարտված 

«Արմենիա» Միջազգային Օդանավակայաններ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի շենքերի և տարածքների մաքրման (այդ թվում՝ սանիտարական) աշխատանքների կազմակերպման և իրականացման նպատակով անցկացվող  “AIA-MCT-09/20”  ծածկագրով մրցույթի հրավերում կատարված փոփոխություններ

 19.02.2020 09.03.2020  Ավարտված 

«Արմենիա» Միջազգային Օդանավակայաններ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի շենքերի և տարածքների մաքրման (այդ թվում ՝ սանիտարական) աշխատանքների կազմակերպման և իրականացման նպատակով անցկացվող մրցույթ

03.02.2020 Վերաբերելի չէ Փոփոխման ենթակա

«Արմենիա» Միջազգային Օդանավակայաններ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար դիզելային և ավտոմոբիլային վառելիքի ձեռքբերման նպատակով անցկացվող մրցույթ

23.12.2019 27.01.2020 Ավարտված

«Արմենիա» Միջազգային Օդանավակայաններ» ՓԲԸ -ի կարիքների համար JET A-1 ավիացիոն վառելիքի ձեռքբերման նպատակով անցկացվող մրցույթ

18.12.2019 20.01.2020 Ավարտված

«Արմենիա» Միջազգային Օդանավակայաններ» ՓԲԸ -ի կարիքների համար JET A-1 ավիացիոն վառելիքի ձեռքբերման նպատակով անցկացվող մրցույթ

 

12.11.2019  03.12.2019  Ավարտված

«Արմենիա» Միջազգային Օդանավակայաններ» ՓԲԸ - «Զվարթնոց» և «Շիրակ» օդանավակայանների տեխնիկական սարքավորումների սպասարկման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով մրցույթ

17.09.2019  07.10.2019  Ավարտված

«ԱՄՕ» ՓԲԸ կողմից աշխատակիցների տեղափոխման ծառայության մրցույթ

16.08.2019

04.09.2019

Ավարտված

«ԱՄՕ» ՓԲԸ կողմից JET A1 ավիացիոն վառելիքի ձեռքբերման նպատակով մրցույթ

02.08.2019

28.08.2019

Ավարտված

«ԱՄՕ» ՓԲԸ կարիքների համար վառելիքի ձեռքբերման մրցույթ

08.01.2019 17.01.2019 Ավարտված