Saturday, 18 August, 2018, 4:38 +0400 Armenian English

Արժեքներ


ԱՄՕ-ն խոշոր և բազմաճյուղ կազմակերպություն է, սակայն բոլորս ունենք մի շարք ընդհանուր արժեքներ և համոզմունքներ: Ահա դրացից մի քանիսը.

Վարքագիծ. լինելով Հայաստանի գլխավոր դարպասը` մենք խստորեն պետք է հետևենք ընկերության Աշխատանքային ներքին կանոնակարգին և դրանում պարունակող էթիկայի կանոններին:

Լիազորում. մենք հնարավորինս խրախուսում ենք մեր աշխատակիցներին լինել նախաձեռնող և առավել ակտիվ դեր ունենալ աշխատավայրում:

Հավասարություն և բազմազանություն. Ձեզ ընձեռվում են հավասար հնարավորություններ մեզ մոտ աշխատելու, մասնագիտորեն և անձնապես կայանալու համար` ըստ Ձեր անհատական ունակությունների և ձգտումների: Մեր խորին համոզմունքն է, որ հարգելով հավասարության և բազմազանության սկզբունքները` մենք մեծապես նպաստում ենք կազմակերպության գործառնական նպատակների իրականացմանը:

Ճկունություն. ճկուն աշխատելաոճի շնորհիվ կազմակերպությունում ստեղծվում է առավել դրական և արդյունավետ աշխատանքային միջավայր:

ՙԱրմենիա՚ միջազգային օդանավակայաններ՚ ՓԲԸ-ը հավասար հնարավորություններ ընձեռող գործատու է և օրենքով պաշտպանված որևէ կարգավիճակի կամ առանձնահատկության հիման վրա խտրականություն չի դնում: Սույն կայքում տեղակայված ոչ մի տեղեկատվություն իրենից աշխատանքի խոստում կամ առաջարկ չի ներկայացնում: