Saturday, 18 August, 2018, 4:38 +0400 Armenian English

Արտոնություններ


ԱՄՕ-ն իր աշխատակիցներին հնարավորություն է ընձեռում օգտվել հետևյալ արտոնություններից`

Փոխադրում. Առավոտյան և երեկոյան ժամերին մեր աշխատակիցներին հնարավորություն է տրվում օգտվել ծառայողական ավտոբուսներից` դեպի օդանավակայան և հակառակ ուղղություններով: Աշխատակիցների փոխադրումն իրականացվում է ժամանակակից հարմարավետ ավտոբուսներով, գործում են մի քանի երթուղիներ` դեպի Երևան և Էջմիածին ուղղություններով:


Առողջության պահպանում. Առողջության պահպանումն առաջնային կարևորության խնդիր է, և յուրաքանչյուր աշխատակից միշտ պետք է զգա, որ ինքը և իր ընտանիքն այդ առումով պաշտպանված են: Այդ իսկ պատճառով մենք իրականացնում ենք բժշկական ապահովագրության համապարփակ ծրագիր մեր աշխատակիցների և նրանց ընտանիքների անդամների համար: Ծրագրի շրջանակներեում տրամադրվող սպասարկումը Հայաստանի լավագույն բժշկական հաստատություններում կատարվում է ամբողջովին անվճար հիմունքներով:


Այլ առավելություններ. Աշխատանքային պայմանների բարելավման հարցը մշտապես գտնվում է կազմակերպության ուշադրության կենտրոնում: Աշխատանքը տարվում է տարբեր ուղղություններով` բարեկարգ սանհանգույցներ, հարմարավետ հանգստի սենյակներ, և այլն, ինչպես նաև տարատեսակ խրախուսանքների ճկուն համակարգ, որը ներկայումս ներդրվում է կազմակերպության մի շարք ծառայություններում: Իհարկե, ԱՄՕ-ն պահանջում է աշխատանքի բարձր կատարողականություն, ինչը սակայն զուգակցվում է ընկերության կողմից համապատասխան աջակցությամբ: Պարգևատրվում և խրախուսվում են այն աշխատակիցները, ովքեր ցուցաբերում են աշխատասիրություն և մասնագիտական բարձր որակներ:

ՙԱրմենիա՚ միջազգային օդանավակայաններ՚ ՓԲԸ-ը հավասար հնարավորություններ ընձեռող գործատու է և օրենքով պաշտպանված որևէ կարգավիճակի կամ առանձնահատկության հիման վրա խտրականություն չի դնում: Սույն կայքում տեղակայված ոչ մի տեղեկատվություն իրենից աշխատանքի խոստում կամ առաջարկ չի ներկայացնում: