Saturday, 18 August, 2018, 4:39 +0400 Armenian English

Բեռնափոխադրումներ


ՙԶվարթնոց՚ օդանավակայանի Բեռնային համալիրը սկսել է գործել դեռևս 1998թ.

ՙԶվարթնոց՚ օդանավակայանի Բեռնային համալիրն ունի

  •     10.000 մետր2 պահեստային տարածք,
  •     տարեկան 100.000 տոննա բեռ սպասարկելու հնարավորությաուն
  •     հատուկ բեռներ սպասարկելու համար անհրաժեշտ հատուկ սարքավորում

Մատուցում է`
  •     Ժամանակակից սարքավորումներով բեռների սպասարկման ծառայություն,
  •     բեռների շուրջօրյա սպասարկման ծառայություն,
  •     բոլոր տեսակի բեռների սպասարկում, ներառյալ` AVI, DGR, HUM, PER, VAL
  •     մաքսային, պահեստային ծառայություններ,
  •     տարանցիկ տեղափոխում օդային փոխադրամիջոցներով

Ավիափոխադրող Ընկերություններին Մատուցվող Ծառայությունների Սակագներ

Ֆիզիկական Անձանց և Ավիափոխադրող Չհանդիսացող Ընկերություններին Մատուցվող Ծառայությունների Սակագներ