Saturday, 18 August, 2018, 4:39 +0400 Armenian English

"Արմենիա" Միջազգային Օդանավակայաններ" ՓԲԸ կարիքների համար վառելիքի ձեռքբերման մրույթի հրավեր 27.12.2017 "Արմենիա” Միջազգային Օդանավակայաններ” ՓԲԸ կարիքնե... Read more

ՙԱրմենիա՚ Միջազգային Օդանավակայաններ՚ Փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից կառամատույց թիվ 2-ի, կայանատեղեր 16-18 հատվածի ծածկույթի վերանորոգման աշխատանքների իրականացման նպատակով կազմակերպվող մրցույթ 26.07.2017 1.           Փուլե... Read more

EXPRESS 18.06.2017 ՆՈՐՈՒՅԹ!!!  "EXPRESS BUS & MINIBUS ’’   ճեպընթ... Read more

՞Արմենիա՞ Միջազգային Օդանավակայաններ՞ ՓԲԸ կարիքների համար վառելիքի ձեռքբերման մրցույթի հրավեր” 15.03.2017 ՞Արմենիա՞ Միջազգային Օդանավակայաններ՞ ՓԲԸ կարիքների ... Read more

՞Արմենիա՞ Միջազգային Օդանավակայաններ՞ ՓԲԸ կարիքների համար վառելիքի ձեռքբերման մրցույթի հայտարարություն” 13.03.2017 ՞Արմենիա՞ Միջազգային Օդանավակայաններ՞ ՓԲԸ կարիքների ... Read more

<<Արմենիա>> Միջազգային Օդանավակայաններ>> Փակ Բաժնետիրական Ընկերության Կողմից ՕԿՀ1, Ուղևորային Համալիրի Էստակադայի Քանդման Աշխատանքների Ձեռքբերման Նպատակով Կազմակերպվող Մրցույթ 03.03.2016 Հրավեր Բանակցությունների Թերթիկ Հավելված 1 Հավ... Read more

<<Արմենիա>> Միջազգային Օդանավակայաններ>> Փակ Բաժնետիրական Ընկերության Կողմից ՕԿՀ1, Ուղևորային Համալիրի Էստակադայի Քանդման Աշխատանքների Ձեռքբերման Նպատակով Կազմակերպվող Մրցույթ 26.02.2016 <<Արմենիա>> Միջազգային Օդանավակայաններ>> Փակ Բաժնետի... Read more

ԱՄՕ Գնումների Ընթացակարգ 25.02.2016 <<Արմենիա>> Միջազգային Օդանավակայաններ>> ՓԲԸ Գնումնե... Read more

S7 Airlines - Information for transfer passengers 21.10.2013 ... Read more